Construx, Your Partner in Precast and On-Site Formwork

Construx is een van Europa's leidinggevende producent van de meest adequate bekistingsystemen  en mallen voor uw betonproducten, dit zowel op de werf als in de productiehal.  Construx is een voortrekker in de betonindustrie wat betekent dat we samen met onze klanten steeds weer grenzen verleggen in het ontdekken van nieuwe processen, technologieën en uitvoeringsmethodes. We kunnen en mogen zaken ontwerpen en produceren die nog nooit iemand ons  heeft voorgedaan. 
“Shaping the future of concrete” is onze baseline en de beste definitie van wat we elke dag doen. De manier waarop is wel sterk veranderd:  Ingenieuze mallen worden meer en meer complexe en geautomatiseerde machines met een steeds grotere focus op veiligheid en ergonomie. We hebben in wat we doen belangrijke kernwaardes die we graag willen delen met onze klanten, medewerkers, leveranciers en alle andere partners van Construx.  U vindt deze waardes in onze missie, visie en strategie en kan ze ook beleven wanneer u samenwerkt met Construx.       


COMPETENTIE
We hebben honger naar kennis en willen telkens opnieuw beter presteren.


FLEXIBILITEIT
We hebben een groot inleefvermogen in de noden en vragen van de klant.


LEF
We durven buiten onze comfortzone treden en niets is onmogeljk voor ons.


INVENTIVITEIT
We stellen gewoontes in vraag en bekijken altijd alternatieve oplossingen.


VASTBERADENHEID
We doen alles om ons doel te bereiken en geven nooit op. 


De website is opgedeeld in 4 productgroepen die de ruggengraat vormen van het Construx productaanbod:

1. Mallen en machines voor prefab
2. Bekistingen voor infra
3. Systeembekisting en ondersteuningen
4. Toebehoren voor bekistingen en beton

Voor alle gelijk(w)aardige zaken aan deze op de website moet u ons zeker contacteren. Voor de projecten waar u op zoek bent naar een partner die  met u meedenkt zijn we overtuigd dat Construx de ideale match kan zijn.  Onze kernwaarden, onze ervaring, onze misse en onze visie hebben u hopelijk overtuigd om met Construx samen te werken.

“Shaping the Future of Concrete” - since 2003 -