STRATEGIE

Construx zal blijvend investeren in de uitbouw van zijn 7 bestaande vestigingen. Eerst en vooral als fundament voor verdere groei en ten tweede als thuisbasissen  van het Construx-team van waaruit nieuwe projecten, ideeën en innovaties hun weg naar de markt kunnen vinden.  
Construx streeft naar maximale endogene groei en kijkt uit naar opportuniteiten voor overnames om op die manier zijn ambitie om op korte termijn in Europa   “Top of Mind” te worden in bekistingen, waar te maken.  

Construx wil een wereldwijd netwerk van partners uitbouwen om zijn producten en vooral zijn 3 modulaire bekistingssystemen, Tricon, Mega en Conalu,  te verdelen.

Construx zal de volgende jaren sterk inzetten in de verdere uitbouw  van zijn organisatie en het nog duidelijker in de verf zetten van haar 5 kernwaarden:  competentie, flexibiliteit, lef, inventiviteit en vastberadendheid, dit zowel intern naar alle medewerkers als extern naar klanten, leveranciers en allen die met Construx samenwerken.

Construx zal innovatieprojecten opstarten om zowel in de systeembekisting als in de prefabindustrie voorloper te zijn in wat de nieuwe 
generatie bekistingen en bekistingssystemen zal worden.