Mallen voor putten en kelders


Verschillende types mallen voor kelders en putten

Construx ontwerpt en produceert verschillende types van mallen voor kelders en putten.

Projecten

Mallen voor watertanks
Instelbare mal voor ronde en ovale wateropslagtanks
Mallen voor ellipsvormige regenwatertanks
Mallen voor inspectieputten
Standaard mallen voor ronde inspectieputten
Mal voor conische inspectieputten
Mallen voor vierkante inspectieputten
Instelbare mallen voor rechthoekige toezichtkamers
Mal en ontkistingssysteem voor waterzuiveringsstations voor privéwoningen
Mallen voor micro-waterzuiveringsstations
Mallen voor smeerputten en kelders