ing. Herry Van Houten Director Veenendaal

 herry@construx.eu    +31 683 655 096

Management  Sales  


Herry niesie polityka dzienna w Construx Veenendaal (NL). Ponadto jest on osobą kontaktową do projektów i projektów z prefabrykatów w Holandii.