Niels Carmans Project Manager

 niels.carmans@construx.eu    +32 484 44 54 11


Niels pracuje jako Project Manager przy bardziej złożonych projektach Construx na całym świecie.