Elementy sprężone betonowa


Produkcja

Construx projektuje, oblicza i produkuje formy wytrzymałe na siły sprężania

Projekty

Formy samonośne do belek TT
Samonośne formy dla elementów dachowych TTT
Systemy obiegowe samonośne do produkcji podkładów dla żurawii portowych
Formy do produkcji 4 podkładów kolejowych jednocześnie na linii obiegowej
Formy linii obiegowej samonośne do elementów zbiorników posprężanych
Samonośna rama do elementów sprężonych z tradycyjnymi formami
System długiej linii do podkładów kolejowych
Samonośna rama do płyt szerokich
Samonośne linie do elementów sprężonych z regulowanymi formami bocznymi
Samonośna linia do  sprężanych belek i słupów
Samonośna linia do produkcji belek mostowych
4 linie z regulowanymi formami bocznymi do produkcji dźwigarów
Szeroka, wielofunkcyjna, niesamonośna linia do belek mostowych
Linie niesamonośne z modułowymi formami belek dachowych
Forma do sprężonego pomostu dla pieszych