Formy specjalne i beton architektoniczny


Twórczy

Formy specjalne i beton architektoniczny

 

Projekty

Szalunki bloczków betonowych
Energochłonne barierki bezpieczeństwa drogowego
Formy do produkcji zielonych ekranów
Formy do elementów chroniących wydmy
Formy do produkcji barier przeciwpowodziowych
Formy elementów portowych
Regulowane formy do platform kolejowych
Forma do pomostów przeładunkowych
Formy o obrotnica do elementów obory
Formy do produkcji katakumb
Formy dla belek oporowych i elementów trybun
Forma do ośmiokątnych segmentów wieży radarowej
Formy do wewnętrznych ścian celi więziennych
Forma do lekkich szybów
Formy do elementów tunelu
W pełni elektrycznie regulowana zakrzywiona forma
Formy do produkcji elementów licowych
Formy do produkcji elementów licowych
Formy do produkcji kolumn, słupów, podbitek i parapetów z trójkątną fazą
Formy do produkcji gzymsów
Formy do wykonania elementów podbitki w remizie strażackiej
Formy do produkcji architektonicznych elementów fasady