< Wróć

Flexbox, regulowane formy do produkcji wszystkich typów wałów


Construx zaprojektował nowy rodzaj regulowanych form to produkcji wszystkich rodzajów szybów windowych lub elementów zamkniętych bez prętów czy lin przechodzących przez element betonowy

System ten umożliwia produkcję pojedynczego lub podwójnego szybu windowego, klatki schodowej, przepustu. 

Konceptem formy jest rozpoczęcie przy użyciu ramy podstawy z którą łączą się wszystkie inne elementy. Wewnętrz forma ma 4 hydrauliczne “śkurczające się” narożniki, które po założeniu tworzą minimalny rozmiar formy. Wymiar ten może być wybrany między 1200mm x 1200mm, 1000mm x 1000mm czy nawet 900mm x 900mm. W momencie dodania kolejnych paneli pomiędzy narożnikami, możliwe jest uzyskanie każdego innego rozmiaru ze skokiem dowolnym pomiędzy 10mm a 250mm. 

Kąt narożników “skurczających się” to 90° (dla szybów windowych i klatek schodowych). Mogą też posiadać fazowane obrzeża (dla przepustów). Fazowane narożniki mogą być zdejmowalne z górnej części formy. Skurczające się narożniki mogą być sterowane przez 4 indywidualne hydrauliczne pompy ręczne lub też prze jedną elektryczną grupę hydrauliczną. 

Po połączeniu wewnętrznych modułów, należy wprowadzić stalowe dna odpowiednio dobrane do ustawionego wymiaru. Podstawy te znajdują się na regulatorach wysokości i mogą mieć różną szerokość, umożliwiając różne grubości ścian dla szybów i przepustów. System regulacji wysokości pozwala na wykonanie element tak, by na górze formy zawsze można wyło ręcznie wykończyć element. Podstawy mogą być płaskie (dla szybów i klatek schodowych) lub posiadać uskok (dla przepustów).

Zewnętrzne panele łączą się ze sobą. Można uzyskać każdy zewnętrzny wymiar, bez względu na ustawiony wymiar wewnętrzny). Wewnętrzne i zewnętrzne panele połączone są ze sobą za pomocą zacisków na dole formy oraz prętów nad formą. Zatem nie ma żadnych elementów przechodzących przez betonowy element.

Więcej o Flexbox, regulowane formy do produkcji wszystkich typów wałów