Construx, Twój partner we prefabrykacji i na placu budowy

Construx jest prekursorem w branży prefabrykacji betonowej, który stwarza ogromne możliwości w odkrywaniu nowych metod, nowych procesów i nowych technologii. Projektujemy i produkujemy rzeczy, których nikt przed nami nie robił. Tworzymy niemożliwe.  

“Shaping the Future of Concrete” to wciąż nasza dewiza i myśl przewodnia. Jednak świadomi zmian i potrzeb dzisiejszego przemysłu 
coraz większy naciska kładziemy na bezpieczeństwo pracy oraz automatyzację skomplikowanych mechanicznych koncepcji. Naszymi wartościami oraz doświadczeniem chcemy dzielić się z naszymi klientami, pracownikami, dostawcami i wszystkimi innymi partnerami. Poprzez naszą Wizję, Misję oraz Strategię chcemy rozwijać się i być pewnym i godnym zaufania partnerem. Zapraszamy do współracy z firmą Construx.

Wiadomości

Market Építő Zrt., jedno z największych węgierskich przedsiębiorstw budowlanych z siedzibą w Budapeszcie, specjalizujące się w projektowaniu i budowie budynków przemysłowych, publicznych, komercyjnych i logistycznych, niedawno założyło nowe przedsiębiorstwo we wschodniej części kraju. Prebeton Zrt. będzie wspomagało grupę przedsiębiorstw jako dostawca prefabrykowanych elemen- tów betonowych i stali do zbrojenia betonu. Grupa zamó- wiła u belgijskiego producenta maszyn – firmy Construx – kompletny zestaw form, maszyn i osprzętu do produkcji prefabrykowanych ścian, żelbetowych i sprężonych dźwi- garów, płyt stropowych typu filigran oraz schodów.

Przeczytaj więcej